Täthetstest för luftbehandlingsapparater

För att kunna garantera byggdammsugares, luftrenares och undertryckapparaters filtreringseffekt måste den testas regelbundet och speciellt före användning.

Enligt lagen är inte endast arbetsgivaren ansvaring för maskinens säkerhet, utan även tillverkaren, importören, försäljaren, eller annan person som överlåter maskinen till finsk marknad eller bruk. Lagen gäller även försäljning, uthyrning, eller annat överlåtande av maskiner som redan är i bruk.

Maskiner som är eller har varit i bruk i Finland och följer säkerhetskraven kan säljas vidare och tas i bruk på nytt i Finland så länge de uppfyller kraven.

Filtret som används i undertrycksapparater och dammsugare i asbestosarbete bör övervägas noggrant, eftersom tillverkarens garanti baserar sig på deras egna filter. Filterförsäljaren har inte nödvändigtvis försäkrat att filtret fungerar ihop med din maskin.

Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten 798/2015

Paragraf §14 säger följande:

”Arbetsgivaren ska se till att separationsgraden för filter i apparater för behandling av luften är tillräcklig och att arbetsredskapen inte ger upphov till mer asbestdamm än 0,01 fibrer per kubikcentimeter luft i rena utrymmen.” I praktiken borde maskinen alltså testas före den tas i bruk och i samband med byte av filter. ASTQ Rental House använder DOP/PAO testning, som är den vanligaste metoden i medeleuropa.

“I övrigt utfärdas särskilda bestämmelser om val och användning av arbetsredskap samt säkerställande av deras funktionsduglighet.” Enligt lagen är inte endast arbetsgivaren ansvaring för maskinens säkerhet, utan även tillverkaren, importören, försäljaren, eller annan person som överlåter maskinen till finsk marknad eller bruk. Lagen gäller även försäljning, uthyrning, eller annat överlåtande av maskiner som redan är i bruk.

Maskintest

Luftbehandlingsapparatens filtreringsgrad mäts med photometer (EN1822). En helhet som består av partikelgenerator och partikelmätare kan användas.
Filtreringsgraden E=100*(1-N2/N1) (%), där N1 är partikeldensiteten före filtrering och N2 är partikeldensiteten efter filtrering. Separationsgraden mäts alltid efter byte av HEPA filter för att försäkra maskinens säkra funktion (bilden till höger)**.

**källa: bild och text ASBTEST 2019, Malliratkaisu asbestipurkutöihin

Testpartiklar matas in i maskinens luftintag och densiteten mäts före och efter filtrering. I testet används så några och små partiklar att filtrets funktion inte påverkas.

Maskinerna som testas måste vara rena och utrustade med nya hepa filter som av tillverkaren är godkända för klass H13. Om testet inte godkänns, görs ingen rapport. För icke godkända tester debiteras 50% av priset.

Gränsvärden

Arbetsgivaren måste försäkra att luftbehandlingsapparatens separationsgrad är tillräcklig och att arbetsredskapen inte släpper mera än 0,01 fiber per kubikcentimeter luft in till rena utrymmen. Redskapen måste regelbundet underhållas för att säkerheten skall kunna garanteras. Underhållsåtgärder måste bokföras i luftbehandlingsapparatens loggbok.

En ny luftbehandlingsapparats utsläppslufts renlighet måste säkerställas genom att mätas före första asbestosrivningsarbetet.

Utsläppsluftens fiberdensitet får inte överstiga 0,01 fiber. Om utsläppsluftens fiberdensitet är över 0,01 måste maskinen underhållas/repareras och åtgärdens effekt säkerställas med en mätning. Reparationer och mätningar upprepas tills utsläppsluftens fiberdensitet inte överstiger 0,01 fiber per kubikcentimeter.

Studier

Resultaten hålls innanför gränsvärdena om luftbehandlingsapparatens filtreringsnivå är åtminstone klass H13 enligt EN 1822:2009. Undertrycksapparatens separationsgrad mäts med DOP test, i vilket apparatens filtreringsstyrka med MPPS* metoden måste vara åtminstone 99,95% med 0,3 µm fiber. Resultatet bör alltså vara under 0,05%

*(most penetrating particle size)

Testutrustning

ATI Aerosol Photometer 2i s/n: 32756 kalibrering i kraft tills 15.5.2020
ATI probe
ATI Aerosol Generator 5D s/n: 32792
Tillverkare: ATI Techniques International

DECONTA Luft/partikel blandningskammare
Testo 510 tryckskillnadsmätare, VTT mätkon