Täthetsprov för andningsskydd

I asbestosrivningsarbete måste andningsskydden vara mycket effektiva för att förhindra asbestossjukdomar. Skyddet är inte tillräckligt trots användning av fläkt eller tryckluft om inte masken sitter tätt mot ansiktet. Lagstadgat täthetstest är oundvikligt för ordentligt skydd.**

I asbestosrivingsarbete enligt sektioneringsmetoden måste en personlig heltäckande mask och tryckluftsskydd försett med partikelfilter användas, som möter kraven för EN12942 klassens TM3P standard. Om materialet som rivs innehåller krokidolit, måste en heltäckande mask med tryckluftsmaskin som möter kraven för EN 14594 typ 4 eller EN 14593-1 standard. Maskinen kan vara en flyttbar kompressor och tryckluftsbehållare. På grund av den korta brukstiden är bärbara tryckluftsmaskiner inte lämpliga för rivningsarbete.**

Masktestet måste vara FÖREBYGGANDE. Luftprov som tagits med nål kan inte producera någon förebyggande effekt, endast bevisa förekomsten av asbestosfiber innanför masken. Då har skadan redan skett. Dessutom får förändringar eller hål inte göras i masken. Denna testmetod borde helt och hållet frångås. (ASTQ kommentar)

Skyddsmasken provas när den köps så att rätt storlek och modell hittas. Att masken sitter ordentligt på ansiktet testas med ett personligt täthetstest före en ny arbetare börjar rivningsarbete eller när modellen byts, och efter det årligen. Masken får inte skadas under testet.**

Före varje användning kollas det att skyddet är helt, batteriet håller så länge som behövs, filtret har tillräcklig filtreringskapacitet och att varningen för partikelfiltreringens effekt tar slut fungerar. Om det byts delar på masken kollas det alltid att den är hel genom att klä masken på ett testhuvud som mäter tätheten genom t.ex. undertryck.**

Skyddet rengörs alltid i luftslussen efter användning. Maskens täthet testas med egen andning när masken kläs på. Skägg och redan en dags stubb försvagar skyddsmaskens täthet och sätter arbetarens hälsa i fara. Arbetsgivaren skall förhandla om att förbjuda skägg i samarbeta med arbetstagarna.**

Testets förutsättningar**

 • Den som testas måste vara i god hälsa.

 • Den som testas måste ha rakat skägget i maskens tätningsområde samma dag som testet görs.

 • Testet görs utan glasögon.

 • Den som testas måste klara av att klä på sig skyddet ordentligt och kunna testa att masken sitter rätt med sin egen andning. Om påklädseln av skyddet handleds måste testet startas om först när den som testas har självständigt klätt på sig skyddet.

 • Smutsiga eller söndriga skydd testas inte.

 • Kolla att masken, filtren, och blåsenheten är en typgodkänd helhet. Om inte, anteckna i testrapporten att skyddet inte uppfyller de lagstadgade kraven.

 • Testutrustningen måste vara kalibrerad och dess funktion testas alltid på testdagen.

 • Lagstiftning gällande personuppgifter skall tas i beaktande. Vi behandlar personuppgifter enligt ASTQ Suppy House Oy Register och datasekretess dokumentet.

Täthetstest med Quantifit**

I testet används utrusningens Redon metod. Testet varar ungefär 8-10 minuter. Före testet tas inandningsventilens klaff bort och mätstycket placeras på filtret. Maskens användare klär på sig masken och låter den sätta sig på ansiktet några minuter. Samtidigt gåt testledaren igenom testets rörelser. Redon metoden har fem teströrelser.**

 1. Stå med ansiktet framåt
 2. Böjning framåt vid midjan med ansiktet mot marken
 3. Skakande av huvudet och kraftig utandning eller rop
 4. Öppning av maskens samtliga spännen, borttagning av skyddet och påsättning av masken.
 5. Påsättning av masken igen så som tidigare.

Efter varje teströrelse är användaren stilla, andas in och håller andan. Efter detta trycker man på Quantifits startknapp som stänger av luftflödet till masken och startar testet. Testfasen slutar om 8 sekunder och användaren kan andas normalt. Efter avslutat test sätts inandningsventilens klaff på plats.**

**Källa: Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen – AsbTest (2017-2019) (märkt**)

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asbtest/