LAITETESTI

Teemme alipaineistajien tiiveystestauksia DOP/PAO -menetelmällä. Testattavat laitteet tulee olla puhtaita sekä varustettuja uusilla hepasuodattimilla, jotka valmistaja on varmistanut riittäväksi H13 luokkaan. Mikäli testi ei mene läpi emme hylätyistä tee raporttia. Hylätyistä veloitamme 50 % koko testin hinnasta.

Raja-arvot

Työnantajan tulee varmistaa, että ilmankäsittelylaitteiden erotusaste on riittävä eikä työvälineistä pääse puhtaisiin tiloihin asbestipölyä enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Työvälineet on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisina. Ilmankäsittelylaitteiden huoltokirjaan on merkittävä toimintakunnon varmistamiseksi tehdyt huollot ja muut toimenpiteet.

Uuden ilmankäsittelylaitteen poistoilman puhtaus on varmistettava mittauksella ennen ensimmäistä asbestipurkutyötä

Poistoilman kuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua. Poistoilman kuitupitoisuu-den ylittäessä 0,01 kuitua, kone on huollettava / korjattava ja korjausten suojausvaikutus on varmistettava mittauksella. Korjauksia ja mittauksia on suoritettava, kunnes poistoilman kuitupitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä

Tutkimukset

Raja-arvot alitetaan, mikäli ilmankäsittelylaitteen suodatustaso on vähintään EN 1822:2009 mukainen lka H13. Alipaineistajan erotusaste mitataan kokonai-suutena DOP-testillä, jossa laitteen suodatuskyky MPPS* menetelmällä pitää olla vähintään 99,95 % 0,3 µm hiukkasilla. Tulos tulee olla siis alle 0,05 %

  • (most penetrating particle size)

Testauslaitteisto

ATI Aerosol Photometer 2i s/n: 32756 kalibrointi voimassa 15.5.2020 saakka
ATI I probe
ATI Aerosol Generator 5D s/n: 32792
valmistaja: ATI Techniques International

DECONTA Ilma/partikkeli -seoksen sekoituskammio

testo 510 paine-eromittari, VTT mittauskartio

Tutustu ASTQ Supply Housen
laajaan tuotevalikoimaan.

Tilaa uusia laitteita ja varaosia