Hengityksensuojainten tiiviystestit

Asbestipurkutöissä hengityksensuojaimen on oltava hyvin tehokas, jotta se estäisi asbestisairaudet. Suojain ei puhaltimesta tai paineilmasta huolimatta ole riittävän tehokas, ellei suojanaamari istu tiiviisti kasvoilla. Lakisääteinen tiiviystesti on välttämätön suojaustehon varmistamiseksi.**

Osastointimenetelmällä tehtävässä asbestipurkutyössä on käytettävä henkilökohtaista kokonaamarilla ja hiukkassuodattimella varustettua puhallinsuojainta, joka täyttää standardin EN12942 luokan TM3P vaatimukset. Jos purettavassa materiaalissa on krokidoliittia, on käytettävä standardin EN 14594 tyypin 4 tai standardin EN 14593-1 mukaista kokonaamarilla varustettua paineilmaletkulaitetta. Laitteessa voi olla siirrettävä kompressori ja paineilmasäiliö. Lyhyen käyttöajan vuoksi kannettavat paineilmalaitteet eivät sovellu purkutyöhön.**

Maskitestin tulee olla ENNALTAEHKÄISEVÄ. Neulalla otettavalla ilmanäytteellä ei ennaltaehkäisevää vaikutusta voida tuottaa, ainoastaan voidaan todeta asbestikuidun esiintyminen kokonaamarin sisällä. Tällöin vahinko on jo tapahtunut. Lisäksi kokonaamariin ei saa tehdä muutoksia tai reikiä testin ottoa varten. Tästä testimenetelmästä tulisikin luopua kokonaan. (ASTQ kommentti)

Suojanaamaria sovitetaan ostettaessa, jotta oikea koko ja malli löytyvät. Suojanaamarin kasvoille istuminen testataan henkilökohtaisella tiiviystestillä ennen kuin uusi työntekijä aloittaa purkutyön tai kun suojainmallia vaihdetaan ja sen jälkeen vuosittain. Suojainta ei saa vahingoittaa tiiviystestissä.**

Ennen jokaista käyttökertaa tarkastetaan, että suojain on ehjä, akkukestää tarvittavan käyttöajan, suodattimilla on suodatus kapasiteettia riittävästi jäljellä ja hiukkassuodatustehon loppumista ilmaiseva varoitin on kunnossa. Jos naamarista vaihdetaan osia, sen eheys varmistetaan aina pukemalla naamari testauspäähän, joka mittaa tiiviyden esimerkiksi alipaineella.**

Suojain puhdistetaan aina käytön jälkeen osastoinnin sulkutilassa. Puettaessa naamarin tiiviys kokeillaan omalla hengityksellä. Parta ja jo päivän sänki heikentävät suojanaamarin tiivistymistä kasvoille ja vaarantavat asbestipurkajan terveyden. Työnantajan on neuvoteltava parran kieltämisestä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa.**

Uusi malli, jolla testaat tarkemmin, nopeammin ja vapaammin kuin millään muulla testilaitteella maailmassa!

Testauksen edellytykset**

 • Testattavan terveydentilan on oltava hyvä.

 • Testattavan henkilön parta tulee olla ajettuna samana päivänä ennen testiä suojanaamarin tiivistymisalueelta.

 • Testi tehdään ilman silmälaseja tai niiden tulee olla kyseisen suojaimen sisään tarkoitetuissa sangoissa.

 • Testattavan tulee osata pukea suojain oikein sekä osata kokeilla suojaimen istuvuus omalla hengityksellään. Jos suojaimen pukemista ohjataan, tulee testi aloittaa uudelleen vasta, kun testattava on itsenäisesti pukenut suojaimen ylleen.

 • Likaisia tai rikkinäisiä suojaimia ei testata.

 • Tarkistetaan, että kokonaamari, suodattimet ja puhallinyksikkö on tyyppihyväksytty kokonaisuus. Jos näin ei ole, testausraporttiin laitetaan huomautus, että suojain ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia.

 • Testilaitteiden kalibroinnin on oltava ajan tasalla ja laitteiston toimivuus tarkastetaan aina testipäivänä

 • Testauksessa on huomioitava henkilötietoihin liittyvä lainsäädäntö. Käsittelemme henkilötietoja ASTQ Supply House Oy Rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti

MASKITESTI

Tiiviystestaus Quantifit-laitteella**

Testaukseen käytetään laitteeseen asetettua Redon-menetelmää. Testi kestää noin 8-10 minuuttia. Testiä ennen kokonaamarista otetaan sisäänhengitysventtiilin läppä pois ja mittausvälikappale asetetaan suodattimen paikalle. Suojaimen käyttäjä pukee naamarin ja antaa sen asettua kasvoilleen muutaman minuutin. Samalla testaaja käy läpi testin testiliikkeet yhdessä testattavan kanssa. Redon-menetelmään kuuluu viisi testiliikettä**:

 1. Seisominen kasvot eteenpäin
 2. Taivutus vyötäröltä kasvot kohti lattiaa
 3. Pään ravistus ja voimakas uloshengitys tai huuto
 4. Kaikkien suojanaamarin nauhojen solkien avaaminen, suojaimenriisuminen ja suojanaamarin pukeminen itsenäisesti uudelleen.
 5. Suojanaamarin pukeminen uudelleen kuten edellä.

Jokaisen testiliikkeen lopuksi käyttäjä on paikallaan, hengittää sisään ja pidättää henkeään. Tämän jälkeen painaa Quantifitin käynnistyspainiketta, mikä sulkee ilman pääsyn naamariin ja käynnistää testin. Testivaihe loppuu 8 sekunnin kuluttua ja suojaimen käyttäjä voi hengittää normaalisti. Testauksen päätyttyä sisäänhengitysventtiilin läppä asetetaan paikalleen.**

**Lähde: Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen – AsbTest (2017-2019) (merkitty **)

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asbtest/

LATAA TYÖTERVEYSLAITOKSEN MALLIRATKAISU TIIVEYSTESTEIHIN TÄSTÄ